Menu

Kategórie

Vyhľadávam

Produkty

Vyhľadávam
Kategórie produktov
Ložiská Ložiská
Hydraulika Hydraulika
Spojovací materiál Spojovací materiál

5 krokov k úspešnej implementácii preventívneho programu údržby

unnamed.pngPremýšľali ste niekedy nad zavedením preventívnej údržby? Ak nie, tak teraz je ten správny čas. Je to cesta k ušetreniu nákladov.

Cieľom preventívnej údržby je identifikovať problémy pred ich výskytom. Čo znamená, že opravy môžeme naplánovať do vopred určených dní na údržbu. To pomáha obmedziť prestoje a tým minimalizovať náklady. Okrem toho tým tiež zvýšite bezpečnosť Vašich kolegov. Podľa štatistík je pravdepodobnosť nehody pri vykonávaní reaktívnej údržby o 28 % vyššia v porovnaní s proaktívnou údržbou.
Může být náročné začít s prováděním úspěšného programu preventivní údržby. Proto jsme pro Vás sepsali následující kroky, které Vám pomohou.

1. Posúdenie súčasnej situácie
Prvou fázou celého procesu je zmapovanie súčasnej situácie. Zlepšenie nemožno vykonať bez úplného pochopenia počiatočného bodu. Nájdeme základnú líniu, od ktorej v budúcnosti meriame zlepšenie.

Je tiež dôležité, aby ste si stanovili a pochopili problém, ktorý sa snažíte vyriešiť. Snažíte sa zlepšiť životnosť konkrétnych strojov? Alebo sa snažíte znížiť počet neplánovaných prestojov v závode?

Nevyhnutný v počiatočnej fáze je tiež prieskum podniku. Procesy, zariadenia a znalosti zamestnancov, to sú všetko oblasti, v ktorých je možné dosiahnuť zlepšenie a podporiť tým preventívnu údržbu.

2. Stanovenie dosiahnuteľných cieľov
Potom, čo sme zhodnotili súčasnú situáciu, tak si musíme stanoviť to, kde chceme byť. Vďaka tomu si môžeme stanovovať ciele, ktoré nám dopomôžu rásť. Uistite sa, či sú ciele realistické a dosiahnuteľné a zvážte krátkodobé aj dlhodobé ambície.

3. Určte požadované zdroje
Akonáhle budú stanovené realistické a dosiahnuteľné ciele, môžete začať identifikovať zdroje, ktoré budú potrebné na dosiahnutie týchto cieľov. Môže to byť napríklad vybavenie, školenie zamestnancov alebo zvýšenie počtu zamestnancov.

V tejto fáze je veľmi dôležité uprednostniť dôležité veci v závislosti od Vášho rozpočtu. Ak sa rozhodnete urobiť všetko naraz, môže dôjsť k vyčerpaniu Vášho rozpočtu a ovplyvneniu schopnosti dosiahnuť ciele. Väčšina podnikov sa rozhodne zamerať najprv na svoje najcennejšie aktíva, pretože to je často miesto, kde sú prestoje najnákladnejšie. Zamerajte sa na to, ako by mohlo dôjsť k zlyhaniu strojov a snažte sa zabrániť čo najviac týmto poruchám.

4. Implementácia
Po vytvorení plánu údržby je čas ho implementovať. Zaistite, aby implementácia neprebiehala v zhone, ale zároveň aby nemuselo dôjsť k zastaveniu závodu.

Akonáhle začnete s vykonávaním Vášho programu údržby, mali by ste začať vidieť zvýšenú životnosť na Vašich zariadeniach. Keď sa program ustáli, mali by sa tiež prejaviť znížené náklady na údržbu a mal by sa znižovať čas neplánovaných prestojov.

Pokiaľ aj napriek všetkým týmto krokom stroj zlyhá, musíte vykonať analýzu príčiny. Po zistení príčiny sa musí implementovať nová časť preventívnej údržby. Tým by sa malo predchádzať ďalším problémom tohto typu.

5. Hodnotenie
Celý proces sa po implementácii nezastaví. Program preventívnej údržby funguje ako nepretržitý cyklus. Pokrok by sa mal neustále vyhodnocovať v porovnaní s pôvodnými cieľmi a úpravy by sa mali vykonávať tam, kde je potrebné zlepšenie spoľahlivosti.

Je tiež dôležité byť otvorený novým technológiám, ktoré Vám celý proces preventívnej údržby uľahčia a taktiež vo výsledku ušetria peniaze. ARKOV Vám odporúča na kúpu SKF QuickCollect. Jedná sa o pochôdzkové zariadenie, ktoré pomocou senzorov monitoruje stav ložísk. Výhodou je rýchle zahájenie práce a obsluhu zariadenia zvládne každý údržbár.
SKF QuickCollect

SKF QuickCollect

Zistiť viac
Prístroje pre spoľahlivosť zariadenia

Prístroje pre spoľahlivosť zariadenia

Zistiť viac
SpinnerČekejte
Táto webová stránka používa cookies
Aby sme Vám dopriali čo najlepšie používanie nášho webu, ukladáme do Vášho prehliadača malé súbory - cookies. Tie slúžia na to, aby sa Vám s webom dobre pracovalo, aby sme mohli vyhodnocovať jeho návštevnosť a prípadne Vám uľahčili návrat k nám pomocou presne cielenej reklamy. Podľa zákona niektoré typy cookies môžeme ukladať iba s Vašim súhlasom.