Menu

Kategórie

Vyhľadávam

Produkty

Vyhľadávam
Kategórie produktov
Ložiská Ložiská
Hydraulika Hydraulika
Spojovací materiál Spojovací materiál
Ručné náradie Ručné náradie

SKF Smart Rotation - cesta k digitalizovanej firme

Digitalizácia a Priemysel 4.0 sú témy, ktoré silne rezonujú českým priemyselným prostredím, nech už sa jedná o akékoľvek odvetvie. Čo sa pod týmito pojmami však skrýva, nebýva vždy pre fimy jasné. Práve preto SKF pripravila balíček riešení pre spoľahlivý chod rotačných celkov Smart Rotation, ktorý princípy Priemyslu 4.0 konkrétne aplikuje.

Pre prechod k Priemyslu 4.0 je absolútne zásadné spojenie technických kompetencií a produktov. V tomto odvetví SKF v rámci Smart Rotation ponúka v základe vysoko kvalitné ložiská, tesnenia, mazivá, výrobky na prenos výkonu a profesionálne nástroje a prístroje na údržbu. Všetky tieto produkty obsahujú roky pôsobenia v priemysle získanej kompetencie a odovzdávajú sa tak zákazníkom SKF.
 
Ďalším krokom je zlepšiť údržbu strojov tak, aby bolo možné čo najefektívnejšie predchádzať odstávkam a poruchám strojov. Práve tu nastupujú nástroje digitalizácie, ktoré umožnia včas podchytiť problém, ktorý sa napríklad na stroji ešte neprejavil, ale mohol by pri svojom rozšírení spôsobiť neplánovanú odstávku a výrazne narušiť výrobné procesy. Ide o presun k takzvanej prediktívnej údržbe, kedy sú prostredníctvom prístroja pripojeného k sledovanému stroju zbierané dáta určitých parametrov, na základe ktorých sú schopní odborní analytici z Centra vzdialenej diagnostiky vyhodnotiť, či je so strojom všetko v poriadku, alebo nie.
 

SKF IMx-8

Jedným z nástrojov určeným na zber dát je SKF IMx-8, ktorý je trvalo pripojený k stroju a odosiela dáta napríklad o vibráciách na SKF Cloud, odkiaľ ich získavajú analytici a pravidelne zákazníkovi podávajú reporty.
 
Tento proces bol nastavený v spaľovni, kde dochádzalo k piatim neplánovaným odstávkam ročne, ktoré znamenali stratu tisíce výrobných hodín a s tým spojené finančné straty. SKF tu začalo pomocou IMx-8 monitorovať 40 strojov a analyzovať získané dáta, vďaka čomu úplne odstránili neplánované odstávky a namiesto toho dochádzalo k dvom plánovaným odstávkam, kedy sa prípadné poruchy strojov riešili. Nie však reaktívne, ale preventívne, preto nedochádzalo k stratám ako výrobných hodín, tak k tým finančným.


So systémom IMx-8:
 • zabránite neplánovaným odstávkam vo výrobe a znížite náklady na údržbu,
 • znížite počet opráv a skrátite ich čas,
 • zvýšite spoľahlivosť dodávok pre Vašich zákazníkov,
 • dosiahnete vyšší stupeň digitalizácie v údržbe,
 • Vaši pracovníci údržby získajú nové zručnosti a zároveň vzrastie Vaša atraktivita na trhu práce.
Základné vlastnosti IMx-8
 • kompaktná monitorovacia jednotka veľkosti knihy,
 • systém pre včasnú detekciu porúch a minimalizáciu odstávok,
 • 2 digitálne a 8 analógových kanálov,
 • ukladanie a zdieľanie dát na zabezpečený SKF cloud,
 • pokročilá analýza dát expertmi z Centra vzdialenej diagnostiky v Ostrave.
 

SKF QuickCollect

Ďalším nástrojom pre prediktívnu údržbu je SKF QuickCollect, ktorý slúži na pochôdzkový monitoring a pracovník údržby senzor prikladá k stroju a na tablete zisťuje, či hodnoty zodpovedajú norme. Významnou výhodou SKF QuickCollect je priblíženie digitalizovaného priemyslu bežnému pracovníkovi, ktorý sa potom nemusí transformáciou priemyslu cítiť ohrozený, ale naopak sa stane aktívnou súčasťou tejto premeny.

CMDT_info.jpg
 

Niekoľko možností k digitalizovanej výrobe

SKF ponúka niekoľko možností, ako pristúpiť k digitálnej výrobe. Jednou z nich sú programy SKF Premium a SKF Rotation for Life, ktoré fungujú na „odberateľskom“ princípe, kedy je nastavený určitý mesačný poplatok, v rámci ktorého potom SKF zaisťuje dodávku ložísk, mazanie a ďalších produktov, ale aj opravy strojov a ich monitorovanie a následnú analýzu dát. S programami Premium a Rotation for Life tak zveríte starosť o výkonnosť rotačných celkov odborníkom SKF.
 

SKF Premium

Program SKF Premium je typ servisného kontraktu, ktorý dopĺňa rámcovú zmluvu nákupu produktov. V rámci programu si zvolíte služby podľa vašich potrieb.


SKF Rotation for Life 

Program SKF Rotation for Life je typ zmluvného kontraktu s cieľom dosiahnutia stanovených zmluvných parametrov (napr. počet vyrobených výrobkov, počet hodín prevádzky stroja). SKF navrhne produkty a služby pre dané zariadenie a zaisťuje bezproblémový chod vášho stroja.


SKF Smart Supplier 4.0

Ďalšou možnosťou je SKF Smart Supplier 4.0, čo je program, ktorý zaisťujeme ako autorizovaní distribútori SKF. Zákazníkom pomôžeme s prvými krokmi v ústrety digitalizácii, zaistíme školenie zamestnancov a zapožičiame produkty na vyskúšanie.
 

Vyskúšajte si:

 • vibračnú diagnostiku Vašich rotačných zariadení bez nutnosti vstupných investícií,
 • SKF software a hardware pre digitalizáciu údržby,
 • ľahko použiteľný snímač vibrácií, teploty a obálky signálu zrýchlenie SKF QuickCollect,
 • analýzu dát z Vašich strojov vykonávanú experty SKF,
 • zaškolenie pre zber dát a prácu s aplikáciami SKF,
 • reporty a doporučenia pre vyššiu efektivitu údržby.

Zapojte sa do programu SKF Smart Supplier 4.0:

 • kontaktujte nás, 
 • SKF Vám poskytne ľahko použiteľný snímač QuickCollect a prístup do aplikácie DataCollect,
 • zaškolíme Vašich zamestnancov na zber dát z prevádzky a prácou s aplikáciou,
 • následne začnete zbierať dáta z prevádzky a odosielať ich na cloud SKF,
 • diagnostik SKF pre vás následne vypracuje stručnú správu vrátane jednoduchých odporúčaní,
 • v prípade potreby vám pomáhame s ďalšou diagnostikou.
 

Novinka SKF menom ProCollect

SKF Enlight ProCollect je nové prenosné riešenie pre sledovanie vibrácií, ktoré je navrhnuté tak, aby pomohlo spoločnostiam zaviesť inteligentné postupy údržby založené na daných podmienkach alebo aby umožnilo zavedenie programov monitorovania strojov u širšej škály aktív. Riešenie SKF zahŕňa aktualizovanú verziu ručne ovládaného robustného senzora QuickCollect, a to spolu s ProCollect, čo je úplne nová mobilná aplikácia.

Aplikácia ProCollect je vhodná pre štandardné operačné systémy iOS alebo Android a bola navrhnutá tak, aby sa zjednodušil zber, interpretácia a komunikácia prevádzkových aj strojných dát o stave zariadenia. Nový softvér navyše bezproblémovo nadväzuje na SKF Enlight Center – vyspelú webovú monitorovaciu platformu SKF.
SpinnerČekejte
Táto webová stránka používa cookies
Aby sme Vám dopriali čo najlepšie používanie nášho webu, ukladáme do Vášho prehliadača malé súbory - cookies. Tie slúžia na to, aby sa Vám s webom dobre pracovalo, aby sme mohli vyhodnocovať jeho návštevnosť a prípadne Vám uľahčili návrat k nám pomocou presne cielenej reklamy. Podľa zákona niektoré typy cookies môžeme ukladať iba s Vašim súhlasom.