Tieto závady je možné efektívne lokalizovať termokamerou, čo vám umožní vykonať nápravné opatrenia skôr, než dôjde k nákladným poruchám. Termografia je preto veľmi dobrým doplnkom napríklad analýzy vibrácií alebo iných metód riadenia zdravotného stavu.

Výsledky z termografie sú dokumentované na farebných snímkach s teplotnými stupnicami, tzv. termosnímkami. Tepelné snímky sú prezentované v písomnej správe spolu s príslušnými nápravnými opatreniami.
 

Medzi typické činnosti vykonávané počas termografickej služby patria:

  • Definícia termografických trás a intervalov kontrol
  • Kontrola termokamerou po stanovených trasách
  • Analýza dát tepelnej a vizuálnej kontroly
  • Prezentácia nálezov a odporúčaní k opravám