Menu

Kategórie

Vyhľadávam

Produkty

Vyhľadávam
Kategórie produktov
Ložiská Ložiská
Hydraulika Hydraulika
Spojovací materiál Spojovací materiál


Naša firma Arkov kladie dôraz na výzvu, ktorú predstavuje zmena klímy. Jej vplyvy sú stále viditeľnejšie pre všetkých. Hlavným cieľom našej firmy je aktívne prispieť k zastaveniu tejto zmeny. Arkov sa však zaväzuje k svojej ekologickej a sociálnej zodpovednosti naprieč celým svojim hodnotovým reťazcom, nielen v oblasti klímy, ale aj voči ďalším aspektom udržateľnosti a fair trade.


Naše hodnoty

Etický kódex zamestnancov a dodávateľov

Spolupráca s udržateľnými značkami

Obnoviteľné zdroje a ekologická likvidácia odpadu

Priemysel 4.0

 

Naša stratégia udržateľnosti


Etický kódex

Podporujeme transparentnosť, spravodlivosť a zodpovednosť vo všetkých aspektoch nášho podnikania. Udržujeme vysoké štandardy správania, čo vedie k etickým vzťahom a prispieva k udržateľnému rozvoju našich pracovných postupov a obchodného partnerstva.

 
Kódex správania dodávateľa.pdf >>_

Spolupráca s udržateľnými značkami

Spolupracujeme so značkami a dodávateľmi s certifikáciou udržateľnosti. Pomáha nám to získať prístup k produktom a materiálom, ktoré spĺňajú vyššie ekologické štandardy a etické normy. Tým znižujeme negatívne dopady na životné prostredie a podporujeme sociálne zodpovedné praktiky.
 
Naši partneri >>

Obnoviteľné zdroje a ekologická likvidácia odpadu

Používanie obnoviteľných zdrojov energie, ako sú napríklad solárne panely a ekologická likvidácia odpadu má kľúčový vplyv na našu udržateľnosť. Zníženie emisií CO2, výroba čistej energie a zodpovedná likvidácia odpadu prispievajú k ochrane životného prostredia a šetreniu prírodných zdrojov. Týmto spôsobom aktívne prispievame k znižovaniu negatívneho dopadu na planétu a podporujeme udržateľnejšiu budúcnosť.
 
_Video: Inštalácia fotovoltaiky v našej firme >>

Priemysel 4.0

Naša služba prediktívnej údržby a vibrodiagnostiky pomáha firmám identifikovať potenciálne problémy v strojoch a zariadeniach pred ich zlyhaním, čo znižuje množstvo neplánovaných opráv a výrobných zastávok. Pravidelná diagnostika vibrácií môže pomôcť predĺžiť životnosť strojov a zariadení, čo šetrí energiu, suroviny a znižujú sa emisie skleníkových plynov spojené s opravami a výrobou nových zariadení.

 
Prediktívna údržba a vibrodiagnostika >> 

Whistleblowing
 
Spĺňame povinnosť o whistleblowingu. Tým podporujeme transparentnosť, etiku a zodpovednosť. Zabezpečujeme, že informácie o neprávostiach alebo neetických praktikách sú odhalené a riešené, čo prispieva k dlhodobej udržateľnosti a dôvere verejnosti.
 
Viac o whistleblowingu

Repasovanie ložísk

Naša služba repasovania ložísk výrazne prispieva k udržateľnosti. Prelonguje životnosť strojov, znižuje odpad a šetrí zdroje. Týmto spôsobom redukujeme ekologický odtlačok a podporujeme udržateľnejšie využívanie technológií.
 
_Služba repasovania ložísk >>
SpinnerČekejte
Táto webová stránka používa cookies
Aby sme Vám dopriali čo najlepšie používanie nášho webu, ukladáme do Vášho prehliadača malé súbory - cookies. Tie slúžia na to, aby sa Vám s webom dobre pracovalo, aby sme mohli vyhodnocovať jeho návštevnosť a prípadne Vám uľahčili návrat k nám pomocou presne cielenej reklamy. Podľa zákona niektoré typy cookies môžeme ukladať iba s Vašim súhlasom.