Menu

Kategórie

Vyhľadávam

Produkty

Vyhľadávam
Kategórie produktov
Ložiská Ložiská
Hydraulika Hydraulika
Spojovací materiál Spojovací materiál

8 chýb, ktoré robíme so spojkami

Nie je tajomstvom, že každý podnikateľ chce držať svoje náklady na minime a svoj zisk na maxime. Bohužiaľ, k poruchám strojov dochádza často neočakávane, čo prináša dlhé prestoje a neplánované účty za opravu..

Spojky sú často považované za jednoduché komponenty, ktoré nevyžadujú prílišnú pozornosť ani údržbu. Zlyhanie spojky však môže byť katastrofické. Môže spôsobiť hodiny alebo dokonca dni neplánovaných prestojov a výrazne tak ovplyvniť zisk.

V tomto článku sa pozrieme na 8 najbežnejších chýb, ktoré môžu zapríčiniť zlyhanie spojky a ovplyvniť tak tým Vaše podnikanie.

1. Voľba zlej spojky
Jedna z najhorších chýb, ktoré môžete urobiť so spojkami je vybrať nesprávnu spojku pre Vaše strojné zariadenie. Pri výbere správnej spojky je potrebné vziať do úvahy krútiaci moment, otáčky, prevádzkové podmienky, veľkosť hriadeľa, toleranciu a nesúososť.

2. Nesúososť
Nesúososť môže spôsobiť napätie pre celú radu strojných súčastí vrátane spojok a ložísk. Pokiaľ v aplikácii nájdeme nesúososť, môže byť vybraná vhodná spojka, ktorá túto nesúososť vyrovná. To pomôže chrániť komponenty a predchádzať tak predčasnému zlyhaniu.

3. Nesprávná inštalácia
Pri montáži spojky je dôležité dodržiavať inštalačné pokyny výrobcu. Nesprávna inštalácia spojky môže viesť k predčasnému opotrebovaniu súčastí systému a predčasnému zlyhaniu spojky. Nesprávnou inštaláciou sa rozumie stav od nerovnomerného utiahnutia skrutiek až po inštaláciu mimo stredu.

4. Prekročenie povolených otáčok
Každá spojka je vyrábaná pre určité otáčky, ktoré nesmú byť prekročené. Prekročenie otáčok udávaných výrobcom môže spôsobiť poškodenie súčastí stroja a nakoniec zlyhanie spojky. Je dôležité, aby bolo zaistené, že maximálne otáčky aplikácie nepresiahnu maximálne povolené otáčky spojky.

5. Nezohľadnenie určenia spojky
Vo väčšine aplikácií sú spojky prvkom opotrebenia, ktorý chráni kritické komponenty, ako sú ložiská a motory. Rôzne typy spojok sa budú stretávať s rôznym pôsobením síl. Aplikácia spojky určuje, aký druh spojky je vyžadovaný.

Zaveďte plán údržby na výmenu spojok pred bodom zlyhania, aby sa zabránilo nákladnému poškodeniu systému alebo neplánovaným prestojom.

6. Chyba v návrhu
Pri navrhovaní novej aplikácie je dôležité navrhovať komponenty pred spustením systému. V návrhu sa však môže zdať všetko v poriadku, ale vhodnosť použitia spojky nemôže byť potvrdená, kým sa systém rozbehne za presných prevádzkových podmienok.

7. Kúpa neznačkových spojok
Neznačkové spojky sa na prvý pohľad pokiaľ ide o špecifikácie, tolerancie a prevedenia môžu zdať kvalitatívne rovnaké, ako tie s prémiovou značkou. Ale kvalita je všeobecne nižšia. Tieto spojky môžu byť vhodné pre aplikácie s nízkym nárokom na výkon. Ale neponúknu takú úroveň výkonu, ktorá je požadovaná v presných systémoch.

Zakúpením spojok od renomovaného výrobcu získate istotu, že Vaša spojka dokáže obstáť v súlade s očakávanými vysokými výkonovými štandardmi, čo minimalizuje prestoje a náklady pre Vaše podnikanie.

8. Ponechanie výberu spojky na príliš neskoro
Častou chybou tiež býva ponechanie výberu spojky do neskorej fázy procesu návrhu. To môže limitovať výber správnej spojky vzhľadom na výkon, ktorý chceme použiť. Keď spojku vyberieme v rannej fáze návrhu, môžeme potom zaistiť dostatok miesta pre najvhodnejšiu spojku pre danú aplikáciu.

ARKOV je oficiálnym disributórom hriadeľových spojok KTR. Jedná sa o spojky najvyššej kvality, ktoré vo vašej aplikácii odvedú skvelú prácu. V prípade akéhokoľvek dotazu sa nie nás neváhajte obrátiť. Náš tím produktových manažérov tu je vždy k dispozícii.
Spojky KTR

Spojky KTR

Zistiť viac
SpinnerČekejte
Táto webová stránka používa cookies
Aby sme Vám dopriali čo najlepšie používanie nášho webu, ukladáme do Vášho prehliadača malé súbory - cookies. Tie slúžia na to, aby sa Vám s webom dobre pracovalo, aby sme mohli vyhodnocovať jeho návštevnosť a prípadne Vám uľahčili návrat k nám pomocou presne cielenej reklamy. Podľa zákona niektoré typy cookies môžeme ukladať iba s Vašim súhlasom.