Menu

Kategórie

Vyhľadávam

Produkty

Vyhľadávam
Kategórie produktov
Ložiská Ložiská
Hydraulika Hydraulika
Spojovací materiál Spojovací materiál

Úspora energií v stlačenom vzduchu: Služby pre úspory energií od spoločnosti Festo

Hľadáte úsporné riešenia pre Vašu výrobu?

Energetická účinnosť sa stáva kľúčovou úlohou vo svetle rastúcich cien energií, tlaku na znižovanie nákladov a zvýšeného povedomia o ochrane klímy. Festo ponúka služby pre úspory energie podľa štandardu DIN EN ISO 11011, ktoré poskytujú individualizovaný súbor služieb. Tie Vám umožnia identifikovať potenciál úspor v spotrebe stlačeného vzduchu a využiť ho do maximálnej miery – úplne a trvalo.

Snimek-obrazovky-2023-11-07-v 10-34-24-(1).png

Služby na úsporu energie od Festo sú navrhnuté s modulárnou štruktúrou, aby presne splnili Vaše konkrétne požiadavky. Máte možnosť vybrať si, či chcete iniciovať predbežný audit, využiť jednotlivé moduly služieb alebo rovno zvoliť komplexný audit. Vy stanovíte ciele, a my prispôsobíme rozsah služieb podľa Vašich potrieb.
 

Výhody pre Vás:Snimek-obrazovky-2024-01-08-v 14-33-55(1)-(1).jpg

​Zvýšená výrobná kapacita
• Predchádzanie neplánovaným výrobným výpadkom
• Stabilnejší výrobný proces
• Menej chýb vďaka stálej kvalite výroby
• Udržiavanie optimalizovaného stavu stroja

Nižšie náklady na energie
• Efektívnejšie generovanie stlačeného vzduchu
• Znížená spotreba stlačeného vzduchu
• Predchádzanie poklesu tlaku

 

Predbežný auditSnimek-obrazovky-2024-01-08-v 14-33-55.png

V rámci predbežného auditu vykonáme hodnotenie výroby a úpravy stlačeného vzduchu, posúdime vyťaženie kompresorov, analyzujeme kvalitu stlačeného vzduchu a zmeriame pokles tlaku v rozvodnej sieti. Rýchlou kontrolou zistíme stav a umiestnenie únikov na jednom zo strojov a zhodnotíme ho z hľadiska pneumatickej účinnosti. Dostanete podrobnú správu s presnou dokumentáciou a odporúčaním ďalších krokov, ktoré sú zoradené podľa priority. Dokumentácia obsahuje aj emisie CO2, ktoré mnoho podnikov potrebuje uvádzať v správe o udržateľnosti, napríklad podľa štandardov GRI alebo GHG.Zníženie tlaku v systéme o
1* bar = -6 %* spotreby elektrickej energie kompresora -13 %* únikov stlačeného vzduchu 

Energetické audity:

➢ Energetický audit podľa ISO EN 11011
Celkový pohľad na celý systém stlačeného vzduchu - výroba, distribúcia, spotrebiče

➢ Detekcia únikov stlačeného vzduchu
Priemerná úroveň únikov je 30 % => zníženie na 15 % = úspora cca 400tis (16tis EUR) na 100kw

➢ Optimalizácia spotrebičov
Možné úspory až 80 % spotreby stlačeného vzduchu


Energetický audit podľa ISO EN 11011Snimek-obrazovky-2024-01-08-v 14-37-12-(2).png

Audit zahŕňa ucelený pohľad na systém stlačeného vzduchu. Pokrytie celého systému stlačeného vzduchu od kompresorov, cez rozvody až po stroje.
  • Certifikácia DIN EN ISO 11011
  • Audit uznávaný v rámci ISO 50001
  • Komplexnosť = väčšie úspory
  • Nižšia výsledná cena - celkom cca 90 noriem
  • Online portál


1. Analýza spotreby energie na výrobu stlačeného vzduchu

Snimek-obrazovky-2024-01-08-v 15-13-31.pngNa sledovanie cieľa energeticky efektívnej výroby stlačeného vzduchu je kľúčové definovať jednoznačný a spoľahlivý profil spotreby vzduchu v závislosti od prevádzkovej doby. Až potom je možné optimalizovať veľkosť systému a dobu chodu kompresorov.

Táto služba vykonáva meranie spotreby elektriny, prietoku stlačeného vzduchu, hladiny a kolísania tlaku za bežnej prevádzky. Zaznamenávame a dokumentujeme nároky na elektrický prúd a stlačený vzduch, rovnako ako výkyvy spotreby medzi základným a špičkovým zaťažením po dobu niekoľkých dní, obvykle týždeň.
Po analýze dostanete podrobnú správu, ktorá jasne vysvetlí náklady na energiu a jej spotrebu, identifikuje výkonové rezervy a ukáže potenciálne úspory.


2. Analýza kvality stlačeného vzduchu

Snimek-obrazovky-2024-01-08-v 15-18-19.pngKvalita stlačeného vzduchu má priamy vplyv na prevádzkové náklady: prítomnosť oleja, vody a pevných častíc v stlačenom vzduchu spôsobuje nadmernú spotrebu energie a skracuje životnosť pneumatických súčastí, čo znižuje spoľahlivosť prevádzky a v extrémnych prípadoch môže viesť k náhlemu zastaveniu stroja alebo zariadenia. Naopak optimálna veľkosť jednotiek na úpravu stlačeného vzduchu sa okamžite prejaví v podobe úspory energie.

Optimalizáciu môžeme vykonať prostredníctvom profesionálnej analýzy kvality stlačeného vzduchu, pri ktorej posúdime centrálne a lokálne úpravy stlačeného vzduchu, zmeriame teplotu vzduchu, úroveň tlaku a zvyškový obsah oleja a stanovíme tlakový rosný bod.
V záverečnej správe obdržíte odporúčania ohľadom možností optimalizácie kvality stlačeného vzduchu.


3. Meranie tlakových strát

Snimek-obrazovky-2024-01-08-v 15-18-19.jpgRozvod stlačeného vzduchu v systéme často prechádza nepovšimnutím, napriek tomu predstavuje podceňovaný nákladový faktor s významným potenciálom úspor: zníženie tlaku o 1 bar môže priniesť až 8 % úspory energie pri výrobe stlačeného vzduchu. Stabilná úroveň tlaku je kľúčovým prvkom pre spoľahlivý priebeh procesov.

Počas merania poklesu tlaku snímače so záznamníkmi dát zaznamenávajú priebeh tlaku na niekoľkých rôznych miestach v pneumatickej sústave. V tomto procese určíme pásmo tlaku a identifikujeme možné poklesy.
Získate tak presné údaje a jasné odporúčania týkajúce sa voliteľných možností, ako znížiť tlak vo vašom zariadení.


4. Analýza spotreby stlačeného vzduchu

Snimek-obrazovky-2024-01-08-v 15-18-19(1).jpgPresná spotreba stlačeného vzduchu v jednom cykle stroja je kľúčovým parametrom pre hodnotenie energetickej účinnosti strojov a zariadení. Táto informácia tiež slúži ako základ pre konkrétny návrh a usporiadanie rozvodu stlačeného vzduchu. Meranie skutočnej spotreby je kľúčové na prevenciu tlakových poklesov z dôvodu nedostatočnej kapacity a na zabránenie nadbytočným nákladom spôsobeným príliš veľkými rozmermi. Iba presné meranie spotreby odhalí, koľko stlačeného vzduchu Vaše stroje skutočne potrebujú a aký podiel na spotrebe majú netesnosti.

Počas tejto služby meriame spotrebu stlačeného vzduchu a úroveň tlaku v prevádzke aj mimo nej.
Získate informácie o priemernej spotrebe a tlakovej úrovni, ukazujúce, kde je stlačený vzduch neefektívne využívaný.


5. Vyhľadanie a odstránenie netesností

Snimek-obrazovky-2024-01-08-v 15-18-19(2).jpgNetesná pneumatická sústava zbytočne plytvá energiou a financiami a môže ohroziť spoľahlivosť výroby. Preto je hľadanie, zdokumentovanie a odstránenie netesností v pneumatických sústavách kľúčovým opatrením na zvýšenie ich účinnosti.

V rámci tejto služby dôkladne preveríme celú Vašu pneumatickú sústavu od výroby stlačeného vzduchu po pneumatické spotrebiče. S využitím veľmi citlivých ultrazvukových detektorov identifikujeme prevádzkové netesnosti a roztriedime ich podľa veľkosti a súvisiacich nákladov. Okrem toho vytvoríme podrobnú dokumentáciu, ktorá zahŕňa možnosti optimalizácie a zoznam odporúčaných opráv a náhradných dielov, vrátane odhadovaného časového rozvrhu a prioritizácie.
Tým získate prehľad o svojich energetických stratách a súvisiacich emisiách CO2.


6. Analýza energetickej účinnosti strojov

Snimek-obrazovky-2024-01-08-v 15-18-19(3).jpgZaistite stabilitu svojich procesov a znížte náklady prostredníctvom strategickej konfigurácie pneumatického systému pre budúci vývoj.

Počas analýzy strojov skúsení špecialisti v oblasti pneumatickej techniky merajú prietok, spotrebu a tlak pri relevantných pneumatických aplikáciách. Identifikujú prípady neefektívneho využívania stlačeného vzduchu a hľadajú možnosti na zlepšenie. Na základe vykonanej analýzy naši odborníci formulujú konkrétne odporúčania a odhadujú náklady, úspory a predpokladanú dobu amortizácie potrebných opatrení. Výsledky a odporúčania budú poskytnuté vo forme podrobnej dokumentácie. Na Vaše prianie môžeme tiež zaistiť inštaláciu alebo prestavbu vyvinutých riešení.

 

Detekcia únikov stlačeného vzduchu

Snimek-obrazovky-2024-01-09-v 8-40-41.jpgSystematické zisťovanie netesností v systémoch stlačeného vzduchu a ich profesionálna eliminácia výrazne znižujú náklady na stlačený vzduch, pretože netesnosti vedú k plytvaniu energiou a peniazmi. Naši odborníci skontrolujú celý systém stlačeného vzduchu – od kompresora po pneumatickú aplikáciu.

Vylúčenie výrobných prestojov

Zistenie energetických a finančných strát a emisií CO2

 Zistenie netesností pomocou ultrazvukových detektorov

Hodnotenie a klasifikácia jednotlivých netesností

Podrobný zoznam potrebných opatrení vrátane zabezpečenia prípadnej výmeny súčastí

Certifikácia DIN EN ISO 11011

Prístup k spracovaným dátam on-line prostredníctvom portálu hodnotenia energetických úspor

Únik Ø 1 mm = strata 31 752* Kč/rok

➢ Priemerná úroveň úniku je ~30 %.
➢ Podľa základného pravidla: ~20 % najväčších únikov zodpovedá za ~80 % celkových zrieť
➢ To znamená, že zníženie úrovne netesností v závode z 30 % na 15 % by malo viesť k úsporám až ~400 tisíc Kč na každých 100 kW výkonu kompresorov.
 

 

Optimalizácia spotrebičov

 

Snimek-obrazovky-2024-01-09-v 8-47-00.pngS našimi energetickými auditmi posúvame optimalizáciu spotrebičov na novú úroveň. Certifikované služby podľa DIN EN ISO 11011 a uznávaný audit v rámci ISO 50001 zahŕňajú kompletné pokrytie systému stlačeného vzduchu od kompresorov až po stroje, prinášajúce komplexnosť pre maximálne úspory a nižšiu celkovú cenu. Naša nezávislosť a online portál zaisťujú transparentný a efektívny proces.Snimek-obrazovky-2024-01-09-v 8-56-18.png


 

Zvýšte produktivitu, znížte náklady na energiu, vyhnite sa stratám kvality, optimalizujte svoju výrobu.Spolu s Festo Automation Experience Festo AX Vám pomôže zlepšiť procesy údržby, optimalizovať kvalitu a šetriť energiu. Pomocou umelej inteligencie (AI) a strojového učenia môžete dosiahnuť veľkú pridanú hodnotu spracovaním dát čerpaných z Vašich zariadení.

Dôležité faktory:
• Prediktívna údržba
• Prediktívna energia
• Prediktívna kvalita
• Sledovanie pneumatického systému

Máte záujem o služby alebo konzultáciu?

Pre viac informácií kontaktujte nášho produktového manažéra:

Jiří Kyncl
E-mail: 
jiri.kyncl@arkov.cz
Telefón: +420 725 415 436

arkov_47.jpg

SpinnerČekejte
Táto webová stránka používa cookies
Aby sme Vám dopriali čo najlepšie používanie nášho webu, ukladáme do Vášho prehliadača malé súbory - cookies. Tie slúžia na to, aby sa Vám s webom dobre pracovalo, aby sme mohli vyhodnocovať jeho návštevnosť a prípadne Vám uľahčili návrat k nám pomocou presne cielenej reklamy. Podľa zákona niektoré typy cookies môžeme ukladať iba s Vašim súhlasom.